Trajnime profesionale kompjuterike

Qëndra jonë ofron mësimin e kompjuterit për përdorim profesional për të gjitha nivelet dhe specialitet. Duke filluar nga paketa bazë e Microsoftit (Excel, Word, Power Point, Internet), tek ne mësimi bëhet një pikënisje e këndshme në botën e pafundme ë informatikës pavarësisht moshës dhe nivelit. Po ashtu, për pasionantët profesionistë ofrojmë kurse kompjuterike më të sofistikuara si përdorimi i Autocadit, 3D Max, Financa 5, Kontabiliteti Alfa etj.


Paketa Bazë


Autocad


3D Max


Financa 5


Kontabiliteti Alpha


Word, Excel, Power Point, Access, Publisher, Visio, Outlook,Internet, Typing.
20 Seanca 8'000 Lekë
Së shpejti
Së shpejti
Së shpejti
Së shpejti

Kërkesë për Regjistrim në Kurse