Klientët Institucional

I nderuar klient! Ne kemi një përvojë të gjatë për mësimin e gjuhëve të huaja për punonjësit e institucioneve publike dhe private në Shqipëri. Ofrojmë orare që ju përshtaten institucionit tuaj si dhe jemi fleksibël në lidhje me vendin e zhvillimit të kurseve në përputhje më preferencat tuaja. Përfitoni nga cmime mjaft konkurrese që nuk cënojnë cilësinë e lartë të mësimdhënies. Për një paraqitje të plotë të portofolit tonë, klikoni këtu:

Banka e Shqipërisë
Banka Procredit
Banka Boterore
Banka Tirana
UNHCR
MD (Marketing & Distribution)
AMC
Vodafone
NOA

Kerkese per Regjistrim ne Kurse

Njoftime

Albanian

For foreign

German

Begginer

Italian

Advanced

English

Begginer