Ju mund të bëni testimin online të gjuhës Angleze për të përcaktuar nivelin tuaj të njohes së gjuhës.

Ju mund të bëni testimin online të gjuhës Frenge për të përcaktuar nivelin tuaj të njohjes së gjuhës.

Ju mund të bëni testimin online të gjuhës Gjermane për të përcaktuar nivelin tuaj të njohjes së gjuhës.

Ju mund të bëni testimin online të gjuhës Italiane për të përcaktuar nivelin tuaj të njohjes së gjuhës.

Ju mund të bëni testimin online të gjuhës Italiane për të përcaktuar nivelin tuaj të njohjes së gjuhës.

Kerkese per Regjistrim ne Kurse

Njoftime

Albanian

For foreign

German

Begginer

Italian

Advanced

English

Begginer