Provime ndërkombetare (TOEFL, IELTS etj)

Shkollimi në universitete ndërkombëtare dhe punësimi në kompani të mëdha jashtë shtetit është i mundshëm vetëm pas daljes me sukses në provimet ndërkombëtare të gjuhëse së huaj si: TOEFL, IELTS, SAT, KET, FCE, TOEIC, PET, CAE, CPE, TEFL, GRE, GMAT (për gjuhën angleze), Test DAF (për gjuhën gjermane), CELI (për gjuhën italiane), DELF, DALF (për gjuhen franceze), DELE (për gjuhën spanjolle).


TOEFL 20 Seanca 24.000 Lekë


KET- 20 Seanca - 20.000 Lekë
PET- 20 Seanca - 20.000 Lekë


* Ju lutemi kontaktoni sekretarinë në lidhje me cmimet e kurseve individuale.


Aplikoni më poshtë për të përfituar nga oferta aktuale!