ESP (English for Special Purposes)

Mirë se erdhët profesioniste të tashëm dhe ardhshem. Me siguri që shumë prej jush kërkoni të thelloheni më shumë në profesionin tuaj duke konsultuar literaturë ndërkombëtare. Qoftë për pasion akademik qoftë për punësim jashtë shtetit, qendra Universi ju përgatit me kurse speciale të gjuhës angleze si, English for Medicine, English for Nursing, Legal English, English for Finance Economics and Banking, Business English, English for Engineering etj. Jepini një dimension global ambicieve profesionale duke ia besuar këtë profesionistëve të qendrës sonë. Tek ne do të gjeni materiale didaktike për profesionin tuaj si fjalorë në gjuhën angleze për: Psikologji, Financë, Biokimi, e shumë të tjerë.
Individual- 60 minuta- 16 Euro
Individual- 90 Minuta- 20 Euro
Individual- 60 minuta- 13 Euro
Individual- 90 Minuta- 16 Euro
Kërkëse për Regjistrim në Kurse