Italisht për Call-Center dhe trajnime

Përfitoni nga përvoja e mësuesve italian dhe shqiptar për mësimin e italishtes për Call-Center duke patur punësim të garantuar në përfundim të kursit. Ofrojmë kurse të tjera speciale në këtë gjuhë me mësues italiane: Italishtja e gatimit, Italishtja për intervista punë, Italishtja për menaxher shitjeje etj. Përdoret metoda e mirënjohur 'block-building'Call Center


Italisht për menaxher shitje


Italisht për intervistë pune


Italishtja e gatimit

A1- 20 Seanca-8.500 Lekë
A2- 22 Seanca-9.500 Lekë
B1- 22 Seanca-11.000 Lekë
Individual- 60 Minuta- 13 Euro
Individual- 90 Minuta- 16 Euro
Individual-60 Minuta- 13 Euro
Individual-90 Minuta- 16 Euro
Individual- 60 Minuta- 13 Euro
Individual- 90 Minuta- 16 Euro

Kërkesë për Regjistrim në Kurse